Palvelemme vuoden
jokaisena päivänä!

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun hinta / viikko

7,5 €

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa annospussien lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Lääkkeiden annosjakelupalvelu sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa.

Säästöjä lääkekuluihin

Säästöjä lääkekuluihin syntyy siitä, että asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä eikä kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Tällä tavalla lääkitysmuutosten aiheuttama lääkehävikki pienenee eikä kotiin kerry turhia, käyttämättömiä lääkkeitä. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia hinnaltaan edullisia ja Kela – korvattavia valmisteita. Uutta lääkettä voidaan kokeilla esimerkiksi kahden viikon ajan ja monimutkaisetkin erikoisannostelut ovat mahdollisia.

Annosjakelupalkkion Kelan korvattavuus

Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien lisäksi lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistaminen, lääkelistojen päivittäminen ja reseptien uusimisesta huolehtiminen. Palkkiolla on osittainen Kelan korvattavuus (40 % 3,15 € osalta / viikko), jonka edellytyksenä ovat asiakkaan vähintään 75 vuoden ikä, asiakkaalla on annosjakelun alkaessa vähintään 6 annosjakeluun soveltuvaa SV-korvattavaa lääkettä, asiakkaan lääkitys on tarkistettu ja että lääkäri puoltaa annosjakelua merkitsemällä asiakkaan reseptiin ”annosjakelu”.

Koneellisen annosjakelun hyödyt potilaalle

  • Säästöjä lääkekustannuksiin
  • Potilas maksaa vain hänelle toimitetut lääkkeet
  • Lääkkeiden jakelu suurista pakkauksista – yksikköhinta edullinen
  • Lääkkeiden jakelussa käytetään pakkauksia, joilla SV-korvaus, eli potilas saa korvauksen aina kun mahdollista
  • Mahdollistaa pienintä pakkauskokoa pienempien määrien käytön esim. lääkekokeiluissa
  • Turvallinen, hygieeninen ja helppokäyttöinen
  • Lisää potilasturvallisuutta: lääkevuoria ei kerry, jakelussa ei tapahdu virheitä
  • Päällekkäisyyksien, yhteisvaikutusten ja mahdollisten turhien lääkkeiden karsinta yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
  • Potilas saa kahden viikon välein lääkityskortin, jossa on tiedot hänen lääkkeistään ja annoksistaan

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on maksullinen palvelu.

Lisätietoa lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta: Pharma Service


X
Kirjavantolpan apteekki